Dogoterapia – historia i charakterystyka

OLYMPUS DIGITAL CAMERATwierdzenie, że pies to najlepszy towarzysz człowieka jest znany wszystkim. Jest doskonałym kompanem do zabaw, spacerów oraz wybranych dyscyplin sportowych. Poza tym, o czym {wie niewielu, chętnie pomaga w leczeniu ruchowym ,a także psychoterapii. Dogoterapia, bo o tej metodzie mowa, to specyficzna forma leczenia, która przez bardzo bliski kontakt dotykowy, pomiędzy chorym człowiekiem, a stosownie wyszkolonym psem terapeutą wzmacnia efekty zastosowanego leczenia. Zajęcia z psami odbywają się w trybie indywidualnym, najczęściej przy udziale rehabilitanta ,a także w trybie grupowym, gdzie ukierunkowane są na rozwój ogólny pacjenta.

Historia metody sięga ’64 roku, kiedy amerykański psychiatra dr Boris Levinson rozpoczął prace badawcze nad wykorzystaniem zwierząt w leczeniu autystycznych dzieci. Odkrył on, że obecność psa pomaga w nawiązaniu kontaktu z chorym i wspomaga leczenie. Zjawisko to zaowocowało utworzeniem na całym Świeci licznych organizacji propagujących terapie z wykorzystaniem zwierząt.

Sesje z udziałem psów przez wielowymiarowe pobudzanie zmysłów ,a także tworzenie dodatnich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, oddziałują pozytywnie na proces poprawy sprawności ruchowej, koncentracji, a także relaksują i uspokajają chorego.

W naszym kraju terapia ta nierzadko funkcjonuje pod terminem kynoterapii i wykorzystywana jest od późnych lat osiemdziesiątych. Pomimo, że do dnia dzisiejszego nie przygotowano usystematyzowanych rozwiązań prawnych odnoszących się do oczekiwań, jakie powinni spełnić rehabilitanci i zwierzętateraupetyczne, terapia jest z powodzeniem stosowana, często za sprawą fundacji oraz ,a także osoby prywatne.

Kynoterapia przybiera różnorodneformy. Spotkanie z psem – sesje pozwalające na zbudowanie prawidłowego kontaktu pomiędzy chorym, a psem terapeutą, poprzez nieskrępowaną zabawę. Edukacja z psem – sesje ukierunkowane na stymulacje intelektualną, gdzie pies jest czynnikiem motywującym do przyswajania wiedzy, prowadzone w grupach. Terapia z psem – jest to opracowywana indywidualnie forma zajęć, ukierunkowana na realizację wyznaczonego celu treningowego (więcej info).

Terapia osiąga największą efektywność w rehabilitacji dzieci, ze względu na prowadzenie zajęć pod postacią zabaw z psiakiem. Dobre wyniki daje również w terapii ludzi samotnych. Coraz częściej stosowana jest jako terapia wspomagająca proces rehabilitacji.